L´article d´opinió ´Carriles bici´ escrit per Rafael Vargas i publicat per aquest mitjà conté tantes imprecisions, tergiversacions i prejudicis en tan poques línies que el mínim que puc fer és mirar d´explicar algunes coses per evitar l´engany i la confusió que es vol provocar entre els lectors. Estic certament sorprès per la utilització d´arguments tan insòlits com considerar la bicicleta un mitjà de transport propi dels anys quaranta del segle passat. Com a polític respect que hi hagi mentalitats que continuïn ancorades en aquella època, però com a responsable de la política de mobilitat d´aquesta illa no puc permetre l´andanada de mentides que deixa anar l´article esmentat.

En primer lloc, no és cert que jo pensi que la millor solució per al tram inicial de la carretera de Santa Eulària sigui deixar-lo com està. Entre dir que m´estim més una solució d´un carril per sentit (advertint que és una solució que no triarem si constatam que no funciona) i dir que la vull deixar com està, hi ha una gran diferència. Una secció característica 1+1 (un carril per sentit) podria ser una solució si es construeix en variant darrere de Ca na Negreta i es deixa la travessera actual exclusivament per al trànsit propi del barri. Això, juntament amb la construcció de la variant de Jesús i de vials de servei per prohibir les incorporacions directes al tronc principal (és a dir, duent les incorporacions a les noves rotondes), podria solucionar el problema. Com es pot comprovar, res a veure amb deixar la carretera tal com està, que és el que s´ha dit que jo defens.

L´estudi d´alternatives és una fase preceptiva per al desenvolupament d´un projecte que canviï el traçat d´una carretera (i una variant ho fa), per la qual cosa no només és normal, sinó obligatori per llei fer aquest estudi prèviament a triar la solució que es desenvoluparà com a projecte constructiu. Òbviament, tal com pretén atacar l´articulista, l´estudi el paga «el lector» (i la resta de contribuents de l´Estat, perquè es paga amb el conveni de carreteres del Ministeri de Foment). I aquest estudi presentarà diverses opcions el proper mes de setembre per triar la solució més convincent per a aquest tram. Qualsevol persona podrà fer-hi al·legacions i defensar el model que més el convenci. Quantes vegades s´ha vist això abans a Eivissa? Jo li diré: cap.

Sobre la carretera de Sant Joan, es diu també que tantes persones «han vist necessari ampliar que [el conseller] s´ha vist obligat a dir que farà un projecte». Doncs bé, aquest projecte es va anunciar a principi de legislatura abans que ningú no pressionàs respecte d´aquest assumpte i s´hi ha estat treballant tot aquest temps. De fet, no és cert que ´faré´ un projecte, sinó que ja està fet, s´ha aprovat inicialment i està en fase de resposta a les al·legacions presentades pels vesins afectats. És un projecte que no es limita a la inclusió del carril bici, com també vol donar a entendre l´esmentat article, sinó que també eixampla els carrils de circulació, incorpora vorals, modifica el traçat per fer-lo més segur, incorpora punts de parada per al transport públic i soterra les esteses aèries. Només carril bici? Definitivament, no.

Finalment, s´ha dit que s´haurà d´agrair la «paràlisi» d´aquest conseller durant aquests anys. Bé, dir-li que durant aquests anys, a part d´haver condicionat la carretera de Corona a Sant Miquel (1,4 milions d´euros), s´estan redactant la major quantitat de projectes viaris de la història del Consell d´Eivissa: carretera de Sant Miquel (ja en execució), carretera de Sant Joan (en fase d´al·legacions), triangle de Jesús (a punt de fer-se la presentació de l´estudi d´alternatives), primer cinturó de ronda de Vila (avantprojecte ja presentat i actualment en licitació el projecte constructiu de la primera fase), projecte de ses Salines (també avantprojecte ja presentat i en licitació el constructiu de la primera fase). El més important, també s´ha treballat per aconseguir el finançament per redactar i executar tots aquests projectes: 55,4 milions d´euros aportats pel Govern d´Espanya i 23,5 milions d´euros aportats pel Govern de les Illes Balears. Això és «paràlisi»? Recordaré que el Consell d´Eivissa, durant la passada legislatura, només va construir la carretera de Sant Rafel a la cruïlla dels Caçadors (per cert, aquesta carretera es va finançar amb peatge a l´ombra i encara l´està pagant el Consell). Una obra important però molt menor que, per exemple, la de Sant Miquel, que finançarà al 100% l´Estat com ja he dit. La resta d´obres viàries de la passada legislatura les va dur endavant el Govern de les Illes Balears, i per tant no s´hauria de confondre la capacitat de gestió de diferents institucions.

La capacitat i la professionalitat dels polítics està sempre en qüestió, i això és necessari en una democràcia transparent. El que s´ha de recordar és que no només entre els polítics es donen comportaments poc professionals que tenen repercussió pública en la nostra societat.