Diumenge de Rams

Església de Sant Francesc

10.00 h i 20.00 h Bendició de rams

Església de Sant Ferran

11.00 h Bendició de rams, processó solemne i eucaristia

Església Ntra Senyora del Pilar

12.00 h Bendició de rams