Resum del curs / Resumen del curso

El SEO (acrònim de search engine optimitzation) o posicionament orgànic en cercadors és un dels canals que millors resultats de venda proporcionen a les empreses.

Amb aquest curs introductori l'alumne serà capaç, sense necessitat de tenir coneixements previs, de millorar i optimitzar la presència i visibilitat d'un lloc Web a Internet.

El SEO (acrónimo de Search Engine Optimitzation) o posicionamiento orgánico en buscadores es uno de los canales que mejor resultados de venta proporcionan a las empresas.

Con este curso introductorio el alumno será capaz, sin necesidad de tener conocimientos previos, de mejorar y optimizar la presencia y visibilidad de un sitio Web en Internet.

A qui va dirigit / A quién va dirigido

Prioritàriament dirigit a persones emprenedores, dissenyadors, community managers, professionals que desitgin crear llocs webs optimitzats, gestionar el màrqueting , conèixer millor el funcionament del posicionament en cercadors, etc. i empadronades a Palma.

Entrar a + INFO per veure requisits i temari curs

Prioritariamente dirigido a a personas emprendedoras, diseñadores, community managers, profesionales que deseen crear sitios web optimizados, gestionar el marketing, conocer mejor el funcionamiento del posicionamiento en buscadores, etc. y empadronadas en Palma.

Entrar en +INFO para ver requisitos y temario curso

Imparteix / Imparte: Joana Aina Pons Mercadal