A l’envelat de la plaça d’Antoni Albert i Nieto.

Show de Cachirulo