Resum del curs/Resumen del curso

Amb aquest curs aprendràs des de zero a navegar a Internet visitant pàgines web que siguin d¿utilitat per la cerca de feina i la millora del teu perfil professional.

Con este curso aprenderás a navegar desde cero por Internet visitando páginas web que sean de utilidad para la búsqueda de trabajo y la mejora de tu perfil profesional.

A qui va dirigit/A quien va dirigido

Prioritàriament a persones empadronades a Palma, en situació d¿atur, en procés de cerca activa de feina.

Prioritariamente dirigido a personas empadronadas en Palma, en situación de desempleo, en proceso de búsqueda activa de trabajo.

Imparteix/Imparte: Juan Vallespir Acosta