Resum del curs

El curs comparteix els fonaments del "Projecte Harvard de Negociació" i aporta les seves idees, eines i tècniques fonamentals. Els principals objectius són: desenvolupar les habilitats individuals de negociació, competència clau per emprenedors. Oferir eines i coneixements que ajudin als participants a millorar la seva capacitat en la resolució de conflictes i incrementar l'efectivitat de les seves negociacions.

A qui va dirigit

Prioritàriament a persones en edat laboral empadronades a Palma que estiguin en un procés creació o consolidació d'una empresa.

Imparteix: Maria Dolores Romillo