Quiè Teatre

Direcció: Jaume Mut

Autor: creació col·lectiva

Intèrprets:

Cati Veny, Marga Frau, Mateu Duran, Antònia Timoner, Bel Villar, Antònia Nicolau, Pedro Galmés, M. Àngels Jiménez, Lucia Pereyra, Cristina Hinojosa, Toni Darder, Aina Frau