Resum del curs

Reforçar les bases dels llenguatges de maquetació.

Aprendre una base sòlida de programació amb JavaScript (vainilla) i la seva utilitat en el desenvolupament d'aplicacions web fent servir el Framework React.

La finalitat és que l'alumnat pugui continuar aprofundint en el desenvolupament d'aplicacions web mitjançant l'ús de JavaScript de manera autònoma.

A qui va dirigit

Prioritàriament dirigit a persones en edat laboral empadronades en Palma.

Imprescindible:

- Coneixements mitjans/alts d'HTML5

- Coneixement informàtic a nivell usuari.

- Manejar amb fluïdesa entorns de treball amb eines ofimàtiques a Internet (per exemple: eines de Google: drive, etc).

- Tenir un compte de correu electrònic de Gmail.

- Disposar d'ordinador portàtil durant tot el curs. Els requisits mínims de maquinari i programari:

- Processador: i3

- RAM: 2 GB

- Disc dur: 200 GB

Imparteix: Antoni Ferrà Bonet