Cinquena sessió, de la tercera temporada, del club de lectura, dirigit per Ramona Pérez Santiago

Hi comentarem el llibre de Henri de Régnier Escalas en el Mediterráneo, traduït per J.J. Delgado Gelabert.