A cargo de la escuadra de caramellers Es Xacoters de sa Torre des Puig d'en Valls.