Algaida

Matines. Celebració de la vigília de Nadal a l'església d'Algaida amb

el tradicional cant de la Sibil·la.

Pina

•19.00 h. Matines. Celebració de la nit de Nadal a l'església de Pina

Randa

•19.00 h. Matines a la parròquia de Randa.