A la necròpoli de Puig des Molins tenim la sort de comptar amb un entorn natural privilegiat. Ajudar a la seva conservació és un dels nostres objectius fonamentals. Un dels animals autòctons que enriqueixen la biodiversitat de la necròpolis és l'eriçó, i els púnics ja els representaven en aquests askos zoomorfs de ceràmica que us presentam com a peça del dia.

Una baldraca

Una baldraca

Una de les peces amb més valor social a les famílies rurals i que pot seguir d'actualitat en favor del clima és la baldraca. Objecte de terrissa porosa amb una petita ansa superior i dos obertures a cada un del seus costats, una per omplir-la i l'altre, més estreta, per beure. La seua porositat fa que per efecte de la filtració i l'evaporació l'aigua es mantingui sempre fresca.

Present a les cases i al camp, penjada a l'ombra d'algun arbre, per proveir d'aigua fresca especialment els mesos d'estiu. Avui encara pot ser un bon instrument per refrigerar aigua sense utilitzar energia elèctrica i per aprendre a beure al gallet. Heu vist quines peces més divertides tenim al Museu? Són petits eriçons.

A la necròpoli del Puig des Molins els estimen molt, perquè a més de tenir una petita col·lecció amb forma d'askos que podeu visitar a sala del Museu Monogràfic del Puig des Molins (els que surten a la foto), també hi ha una petita colònia (dels de veritat) que hi viu dins de la necròpolis.

La seua vida no és fàcil, si es cauen a un hipogeu els hi costa sortir i de vegades se'ls ha de rescatar, a més, darrerament han de competir pel seu espai amb els gats.

Els eriçons són mamífers amb el cos cobert d'espines per defensar-se, són més nocturns que diürns i se solen amagar dels humans.

A la necròpoli s'alimenten de petits invertebrats, especialment cucs, caragols i escarabats, entre d'altres insectes; però també poden consumir olives i, fins i tot, carronya.

?? A la pàgina de Facebook del Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera hi trobareu les instruccions per poder pas a pas el vostre propi eriçó des de casa. Només necessitareu pasta d'aixecat a l'aire, pipes de girasol, pintures acríliques i un bon llapis per dibuixar.