El senyor Bauzá «y allegados» segueixen defensant el TIL com a model per aprendre una 3a llengua i adquirir les competències necessàries per parlar i escriure correctament les mateixes (en aquest cas l´anglès és la 3a llengua) vivint en unes illes que tenen com principal motor econòmic el turisme.

Qualsevol persona amb seny sap de la importància, tot i no haver de dedicar-se directa o indirectament a aquest sector econòmic, que té això.

Però, és el model imposat el que no compartim, un model no consensuat, un model que no contempla les competències actuals de l´alumnat per poder seguir una matèria no lingüística en una llengua que no és la seva. I és per això, que la totalitat de la comunitat educativa s´ha oposat.

Volem ensenyar, volem aprendre, volem o voldríem que els nostres fills aprenguin totes les llengües que fos possible, però que això es faci amb coherència, amb el suport de tots i amb els recursos necessaris per poder-ho fer.

Escolti la comunitat educativa, escolti els jutges i escolti la gent, i, si us plau, pari a meditar què està fent!